අප අමතන්න

බීජිං LDH තාක්ෂණ සංවර්ධන සමාගම, සීමාසහිත

ෙමරට ලිපිනය

කාමරය A1064, අංක 86, Wanxing පාර, Fangshan දිස්ත්රික්, බීජිං, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 13012084959

පැය

සඳුදා-ඉරිදා: පැය 24 ක් විවෘත

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට